ANDKER CONSULT OÜ
Sinu usaldusväärne partner finantsküsimustes
Raamatupidamisteenused
- korteriühistutele;
- mittetulundusühingutele (ühingud, klubid, jt.);
- osaühingutele;
- aktsiaseltsidele;
- füüsilisest isikust ettevõtjatele.


Äriplaanide koostamine
- Euroopa Liidu struktuurfondidest toetuse taotlemiseks;
- ettevõtte tegevuse laiendamisel;
- pangalaenu taotlemisel investeeringuteks;
- uue tegevusala/ innovaatilise tooteartikli lisandumisel;
- jne.


Finantskonsultatsioon
(eesti- ja inglise keeles)
- finantsanalüüs raamatupidamisaruannete alusel;
- eelarvestamine ja finantsprognooside koostamine;
- maksualane konsultatsioon;
- investeerimisalane konsultatsioon (tasuvusanalüüs, jt);
- projektijuhtimine (investeeringud, toetused).

Kontakt

Teenused
Korterelamu toetus

Copyright © 2015 by
"Andker Consult OÜ"
All Rights reserved

Kredex toetab korterelamute renoveerimist kuni 40% ulatuses tööde maksumusest. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt, vastavalt vahendite olemasolule.
Stardi- ja kasvutoetus
EAS vahendusel on võimalik taotleda äsja tegevust alustanud ettevõtetel starditoetust kuni 15000 EUR (omaosalus min 20%), otstarve: põhivara soetamine; turundustegevuste läbiviimine, rakendustarkvara ostmine, tööjõukulude finantseerimine.
Info: www.eas.ee/ettevotjale