ANDKER CONSULT OÜ
Sinu usaldusväärne partner finantsküsimustes
 
Uudised
Euroopa võlakriisCopyright © 2015 by
"Andker Consult OÜ"
All Rights reserved
Inflatsioon Baltikumis

Foto: Scanpix
Euroopa Liidu toetused Eestile 2014-2020
2014.aastal algas uus rahastamisperiood, mille raames on Eestil võimalus kasutada rahalist toetust 5 fondist kokku mahus 4,4 miljardit eurot. Täpsema ülevaate saab aadressilt www.struktuurifondid.ee .

EL 5 eesmärki aastaks 2020 (ec.europa.eu):
1. Tööhõive (20-64-a. elanikest töötab 75%);
2. Teadus- ja arendustegevus (investeeringud 3% EL-i SKPst);
3. Kliimamuutused, energeetika (20% suurem energiatõhusus);
4. Haridus (koolist väljalangemine väheneb, III taseme hariduse omandamine suureneb);
5. Vaesus, sotsiaalne tõrjutus (20 miljoni võrra vähem inimesi, kes elavad vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses).
Euroopa Keskpank on valmis sekkuma, kui inflatsioon jääb liiga kauaks liiga madalaks. Euribor hetkel rekordmadalal tasemel.   www.wsj.com