ANDKER CONSULT OÜ
Sinu usaldusväärne partner finantsküsimustes
OÜ Andker Consult tagab Sinu ettevõttele õige ja õiglase raamatupidamisliku arvestuse 2-kordse kirjendamise teel ning hea ülevaate ettevõtte tegevusest ja finantsseisust. Raamatupidamisteenuse osutamisel kasutatakse tarkvara Profit. Programmi "Korteriühistu moodul" võimaldab mugavalt ja kiirelt teenindada korteriühistuid.

Raamatupidamisteenus hõlmab:
- kogu ettevõtte raamatupidamise korraldust;
- raamatupidamise kannete kontrolli ja tuge raamatupidamise korraldamisel (raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, jms);
- finantsraamatupidamist;
- eriraamatupidamist (palgaarvestus, jms);
- aastaaruannete koostamist.

Hinnastamine on kliendisõbralik ja kokkuleppeline, sõltudes kannete arvust kalendrikuus. Igakuine tasu teenuse eest alates 35 EUR, hinnale ei lisandu käibemaksu.

 
Raamatupidamisteenused
Aastaaruanne 2014

Copyright © 2015 by
"Andker Consult OÜ"
All Rights reserved

2014.aasta majandusaasta aruande koostamine alates 35 EUR, sõltuvalt majandustehingute arvust aastas;
eelmiste perioodide raamatupidamise korraldamine kokkuleppel.
RTJ muudatused
Raamatupidamise Toimkonna juhendid muutusid alates 01.01.2013.
Täpsem info kehtivate juhendite kohta: www.easb.ee.