ANDKER CONSULT OÜ
Sinu usaldusväärne partner finantsküsimustes
Finantskonsultatsioon hõlmab endas ettevõtte rahandust, finantsaruannete hindamist ja analüüsi, aga ka maksualast nõustamist ja ettevõtluse põhialuseid.

Võrdlusanalüüs kätkeb endas ettevõtte finantsandmete võrdlust sektori keskmisega või vastavate rahvusvaheliste näitajatega.

Turuanalüüs põhineb vastavas majandusharus tegutsevate peamiste konkurentide pakutavate tingimuste ja kvaliteedi hinnangul. Analüüsi alusandmed saab tellida tasuliselt Baltic Target´ist.

Riskide juhtimise temaatikaga tegeleb Andker Consult OÜ juhataja magistriõpingute raames, eesmärgiga leida ja testida sobilikke krediidiriski hindamise mudeleid Eesti ettevõtetes rakendamiseks, mis aitaksid vältida liigsete riskide võtmist ja kuhjumist kliendiportfellis.

Konsultatsiooni aeg ja maksumus leppida kokku eelnevalt, hind kokkuleppel.
Investeerimise alustõde:
Parem varblane peos kui tuvi katusel!
Finantskonsultatsioon
Eelarve, prognoos

Copyright © 2015 by
"Andker Consult OÜ"
All Rights reserved

Ettevõtte tulude ja kulude eelarvestamine; finantsprognooside koostamine nii pangast laenu- kui ka EL toetuse taotlemisel ning sobivate juhtimisotsuste vastuvõtmiseks.
Investeering, tasuvus
Erinevate investeerimisprojektide tasuvuse arvestamine, projekti juhtimine. Riskianalüüs.